Au Pair
For dig mellem 18–30 år
89 87 56 68

AuPairCare Integritetspolitik

Fortrolighedspolitik

Beskyttelsen af ​​dine data er meget vigtig for os. Vi vil forsikre Dem om, at AuPairCare GmbH tager beskyttelsen af ​​dine personlige data meget alvorligt. Vi vil have dig til at vide, hvornår vi indsamler hvilke data og hvordan vi bruger dem. Hvis du har spørgsmål vedrørende databeskyttelse, kan du kontakte info@aupaircare.dk eller når som helst kontakte vores databeskyttelsesansvarlig direkte.

AuPairCare GmbH hjemmesiden kan i princippet anvendes uden at give personlige oplysninger. Hvis du ønsker at kontakte os via online formularer, kræves behandling af personoplysninger. Dette sker altid i overensstemmelse med den grundlæggende databeskyttelseslov og i overensstemmelse med de landespecifikke databeskyttelsesbestemmelser, der gælder for AuPairCare GmbH. Med denne databeskyttelseserklæring vil vi gerne informere dig om typen, omfanget og formålet med de indsamlede personoplysninger, brugt og behandlet af os og dine rettigheder som den pågældende person.

Vi har implementeret en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysninger behandlet via denne hjemmeside er beskyttet så fuldstændigt som muligt. Ikke desto mindre kan internetbaserede datatransmissioner have sikkerhedsgab (f.eks. Ved kommunikation via e-mail), således at absolut beskyttelse ikke kan garanteres. Af denne grund er enhver berørt person fri til at videregive personlige data til os på andre måder, for eksempel via telefon.

1. Navn og adresse på den ansvarlige

AuPairCare GmbH er ansvarlig i henhold til den grundlæggende databeskyttelsesforordning, andre databeskyttelseslove gældende i EU's medlemsstater og andre bestemmelser af databeskyttelsesmæssige karakter:

AuPairCare GmbH.
Giesebrechtstr 10
10629 Berlin
Tyskland

Varenr.: 0308439390
E-mail: info@aupaircare.dk
Hjemmeside: www.aupaircare.dk

2. Navn og adresse på databeskyttelsesansvarlig

Hvis du har spørgsmål eller forslag til databeskyttelse, kan du til enhver tid kontakte vores eksterne databeskyttelsesansvarlig:

Dipl.-Inform. Thomas Ziemer
maximum data protection
Glockenblumenweg 50 B
12357 Berlin
Tyskland

E-mail: dsb-aupaircare@datenschutz-maximum.de
Hjemmeside: https://datenschutz-maximum.de/

3. indsamling, behandling og brug af data

3.1 Automatisk lagring af data

Hver gang en person eller et automatiseret system får adgang til vores hjemmeside, hentes en række generelle data og oplysninger ind i serverens logfiler (logfiler).

Følgende specifikke data gemmes i denne logfil:

 • Dato og klokkeslæt for opkaldet
 • Navn på internet-tjenesten, ressourcen og den anvendte handling
 • Om nødvendigt den forespørgsel, som kunden har lavet
 • Den hjemmeside, hvorfra brugeren har fået adgang til vores sider (henvisning), samt deres landekode (for eksempel "en")
 • mængden af ​​overførte data
 • Meddelelse om, om hentningen var vellykket
 • IP-adresse (Internet Protocol-adresse) på den kaldende computer
 • Data leveret af den internetklient, som den besøgende bruger (browser type, e-mail-program osv.): Program, version, operativsystem, sprog
 • Internet-udbyderen af ​​adgangssystemet
 • Andre lignende data og oplysninger, der anvendes til sikkerhedsformål i tilfælde af angreb på vores informationsteknologisystemer.

Når vi bruger disse generelle data og oplysninger, trækker vi ikke konklusioner om den pågældende. Disse logfiler er forpligtet til korrekt at levere og optimere indholdet på vores hjemmeside samt reklamere for det, for at sikre den permanente funktionalitet i vores informationsteknologiske systemer og teknologien på vores hjemmeside og at give de retshåndhævende myndigheder de nødvendige oplysninger til kriminel retsforfølgning i tilfælde af et cyberangreb.

Disse anonymt indsamlede data og information evalueres derfor statistisk og med det formål at øge databeskyttelse og datasikkerhed i vores firma for i sidste ende at sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personoplysninger, der behandles af os. De anonyme data i logfilerne gemmes separat fra alle personoplysninger, der leveres af en berørt person.

3.2 Generel kontakt via hjemmesiden

På grund af lovbestemmelser indeholder vores hjemmeside oplysninger, der muliggør hurtig elektronisk kontakt og direkte kommunikation med os, f.eks. via e-mail. De personlige data, der overføres af dig, bliver gemt med det formål at behandle eller kontakte dig. Disse personoplysninger overføres ikke til tredjeparter.

3.3 Kontakt- og ansøgningsskemaer

I nogle dele af vores hjemmeside kan du blive bedt om at indtaste personoplysninger i formularer. Disse omfatter formularer til bestilling af brochurer pr. post, tilmelding til til et informationsmøde, online korte ansøgninger og online ansøgninger til de forskellige udvekslingsprogrammer.

De specifikke personoplysninger, der sendes, afhænger af den respektive formular. De personlige data, som du indtaster, vil kun blive indsamlet og opbevaret til de formål, der er angivet på blanketten for at overholde din respektive anmodning. Det er din beslutning om du indtaster disse personlige data. Dine personlige data vil ikke blive linket eller matchet med andre data.

IP-adressen tildelt af internetudbyderen (ISP), datoen og tidspunktet for registrering gemmes også. Disse data lagres i forhold til at dette er den eneste måde at forhindre misbrug af vores tjenester og om nødvendigt for at gøre det muligt for os at undersøge de begåede lovovertrædelser. I denne henseende er opbevaring af disse data nødvendigt for vores beskyttelse. Disse data vil ikke blive videregivet til en tredjeperson, medmindre det kræves ved lov eller med henblik på strafferetlig forfølgning.

Desuden skal vi på AuPairCare GmbH også indsamle specielle personoplysninger fra ansøgerne om et udvekslingsprogram for at kunne gennemgå ansøgningsprocessen i online ansøgninger. Dette omfatter indsamling af sundhedsrelaterede data og data om religiøse holdninger. Disse oplysninger er vigtige for vores ansøgningsproces, for placering med en egnet værtsfamilie i værtslandet og til støtte for deltageren i værtslandet. I individuelle tilfælde er det måske ikke muligt at deltage i programmet på grund af sundhedsrestriktioner. Da vi ikke har lov til at behandle disse særlige personlige data uden udtrykkeligt samtykke, indhenter vi det særskilt i løbet af ansøgningsprocessen.

3.4 Varighed for hvilken personoplysningerne er lagret

Vi opbevarer personlige data så længe det er nødvendigt for gennemførelsen eller begyndelsen af ​​den kontrakt, du har anmodet om, samt for andre vigtige formål, som f.eks. overholdelse af vores juridiske forpligtelser, tvistbilæggelse og bevisbyrde. Derfor kan den faktiske opbevaringsperiode variere betydeligt.

Hvis lagringsformålet ophører med at gælde, eller hvis en lagringsperiode foreskrevet af den europæiske regulerende myndighed eller en anden kompetent lovgiver udløber, bliver personoplysninger rutinemæssigt blokeret eller slettet i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser.

4 Dine rettigheder

Du bevarer kontrollen over alle personlige oplysninger, du giver os. Hvis du ønsker at ændre de data, vi har lagret om dig, eller ændre dit samtykke til afsendelse af en besked, kan du informere os herom via kontaktoplysningerne, til info@aupaircare.dk eller direkte til vores data beskyttelsesofficer (se afsnit 2).

Som besøgende på vores hjemmeside og vores kunde har du følgende rettigheder over de data, der er indsamlet og opbevaret af dig i overensstemmelse med den grundlæggende databeskyttelsesforordning (GDPR):

4.1 Information og korrektion

Du kan til enhver tid og gratis få oplysninger fra os om, hvorvidt og hvilke specifikke personoplysninger du har behandlet, gemt eller overført til et tredjeland og kan anmode om en kopi af de lagrede data. Du kan have forkerte data korrigeret og afsluttet eksternt.

4.2 Sletning, begrænsning og ret til at blive glemt

Du kan anmode om sletning og begrænsning af dine personlige data. Vær opmærksom på, at der er lovlige opbevaringsforpligtelser, f.eks. for betalte kontrakter, såsom booking af udvekslingsprogrammer, og vi kan derfor ikke slette dine data fuldstændigt i alle tilfælde. I disse tilfælde vil vi begrænse behandlingen af ​​dine data.

4.3 Dataoverførsel

Du har ret til at modtage de personlige oplysninger om dig i et struktureret, nuværende og maskinlæsbart format eller at overføre det til en anden ansvarlig person, forudsat at behandlingen er baseret på samtykke eller en kontrakt og udføres ved hjælp af automatiserede procedurer. Dette gælder dog ikke, når behandling ikke er nødvendig for udførelsen af ​​en opgave af almen interesse eller i udøvelsen af ​​den officielle myndighed, der tillægges den registeransvarlige. Desuden har du ret til at få de personlige data overført direkte fra en datastyring til en anden datastyring, for så vidt dette er teknisk muligt og forudsat at andre persons rettigheder og friheder ikke påvirkes af dette.

4.4 Tilbagekaldelse / indsigelse

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine personlige data med virkning for fremtiden ved de kontaktadresser, der er nævnt i punkt 1 eller 2. Du kan især gøre indsigelse mod brugen af ​​din e-mail-adresse med det formål at sende reklamemails til enhver tid skriftligt eller i tekstformular til info@intrax.de med virkning for fremtiden uden at pådrage dig andre omkostninger end transmissionsomkostningerne i henhold til basisrenterne. Dette gælder også for profilering, for så vidt som den er forbundet med sådan direkte reklame.

Af grunde, der vedrører din særlige situation, har du desuden ret til, når som helst, at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger på grundlag af en legitim eller offentlig interesse. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser. Vi vil ikke længere behandle personoplysninger i tilfælde af indsigelse, medmindre vi kan bevise overbevisende grunde til behandling, der overstiger de registreredes interesser, rettigheder og friheder eller behandlingen bevirker, udøver eller forsvarer juridiske krav.

Af grunde som følge af din særlige situation har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger vedrørende dig, som vi udfører for videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål, medmindre sådan behandling er nødvendig for at opfylde en opgave i den offentlige interesse.


4_Beach_42A0772.jpg 4_Beach_42A0772.jpg

Lad os ringe til dig

Hvis du har spørgsmål eller ønsker personlig vejledning - send os dit telefonnummer, så ringer vi til dig (se vores åbningstider nedenfor)


Spørgsmål og svar

 • Hvorfor skal jeg vælge STS Au Pair?

  Vi er blandt de førende organisationer i vores branche, hvilket giver tryghed for dig, der skal af sted som au pair. Siden 1994 har vi samarbejdet med de bedste au pair organisationer, som alle er medlem af IAPA. Derfor kan vi garantere, at vi arbejder i overensstemmelse med internationale love og regler. Au Pair Foundation i USA er desuden blevet udnævnt til den bedste au pair organisation i USA i både 2014 og 2015. Afstemningen foretages blandt tidligere au pairs og værtsfamilier og arrangeres af en uafhængig brancheorganisation.

  Hos os får du altid den nødvendige hjælp for at få et vellykket år som au pair. Vi hjælper dig med alt fra visum, til værtsfamilie og selve rejsen. Desuden får du en kontaktperson eller organisation på stedet, hvilket giver en fantastisk støtte under din tid i udlandet.

 • Hvornår skal jeg ansøge?

  For at have god tid til ansøgningsprocessen er vores råd, at du ansøger 6-8 måneder, inden du ønsker at rejse. Især i forbindelse med USA er det vigtigt at være ude i god tid for at sikre, at visumprocessen når at blive færdiggjort. Til vores øvrige destinationer plejer alt at løse sig, hvis du ansøger senest 4-6 måneder, inden du vil af sted. 

 • Kan jeg ansøge sammen med en ven?

  Ja, det kan du godt og I kan dele jeres au pair ophold sammen ved forskellige familier.

  Vores erfaring er dog, at dit år bliver bedst, hvis du vælger den værtsfamilie, du trives bedst med i stedet for at vælge ud fra, hvor de bor. Du kommer til at møde mange nye venner, der bor i nærheden af din familie. Desuden kan du og din ven/veninde altid se hinanden, når I har fri, hvis jeres værtsfamilier ikke bor tæt på hinanden.

 • Hvad sker der, når jeg ansøger?

  Der er forskellige trin, du skal igennem med din ansøgning. Vi hjælper dig selvfølgelig hele vejen.

  1. Præregistrering
   Gå ind på det land, du gerne vil rejse til, og indtast dine kontaktoplysninger - det tager kun få minutter. Du vil herefter blive kontaktet af STS, som vil have en kort samtale med dig omkring vores optagelseskrav til programmet. Opfylder du kravene, vil STS efterfølgende sætte dig i kontakt med en af vores interviewere, som vil kontakte dig inden for få dage.  
  2. Ansøgning og interview
   Du og intervieweren finder en tid og dato, som passer jer begge ift. afholdes af interviewet. Din interviewer er selv tidligere au pair, og kan derfor besvare alle de spørgsmål, du måtte have. Hvis du efterinterviewet bliver godkendt til programmet, vil du modtage en faktura på vores ansøgningsafgift, som du får tilsendt per mail. Du får herefter et link/dokumenter, så du kan påbegynde din ansøgning. Når ansøgning er komplet, læser STS den igennem.
  3. Ansøgning godkendt
   Når din ansøgning er blevet godkendt af STS og vores samarbejdspartner i værtslandet, vil du komme videre til matchingprocessen. Her er det nu tid til at forberede dig på en spændende tid med at komme i kontakt med forskellige værtsfamilier. Forsøg at holde et åbent sind, så du giver alle værtsfamilierne en chance.
  4. Bestem dig for en familie
   Du har valgt en værtsfamilie, underskrevet kontrakten med dem, og er nu klar til at forberede dig på dit au pair-ophold. Nu er det tid til at betale placeringsafgiften. Vi hjælper dig med alt det praktiske, som du skal have styr på inden afrejse.
  5. Forberedelser inden afrejse
   Visum skal ordnes, før du rejser, hvis du vælger et land udenfor EU. Vi vejleder dig igennem visumprocessen. Du har også fået al nødvendig forsikringsinformation, eventuel hjælp til at skaffe et internationalt kørekort og flybilletten er bestilt.
  6. Dit au pair eventyr kan begynde
   Du rejser af sted mod din destination og din værtsfamilie. På nogle destinationer starter det hele med et forberedelseskursus, inden du ankommer til værtsfamilien. På andre destinationer venter der en velkomstpakke til dig hos værtsfamilien. Din spændende tid som Au Pair med STS kan begynde.
 • Hvornår kan jeg rejse?

  Med STS Au Pair kan du rejse, når du vil. Du aftaler med din værtsfamilie hvilken ankomstdato, der passer dem bedst. Afrejsen er tilpasset til at passe med dit forberedelseskursus. De fleste afrejser foregår om sommeren, men vi har afrejser hele året rundt. Hvis du kender nogen, der skal rejse på samme dato som dig, forsøger vi at booke jeres billetter til samme flyafgang.

 • Kan drenge/mænd søge om at blive Au Pair?

  Ja, drenge og mænd kan godt søge, men da der er færre familier i vores programlande, der udelukkende søger mandlige au pairs, er konkurrencen stor. Derfor kræves der meget erfaring med børn, og kørekort er nødvendigt.

  Vær opmærksom på, at du som mandlig au pair skal kunne skaffe 3 childcare referencer.