Au Pair
For dig mellem 18–30 år
89 87 56 68

Almene vilkår

Nedenfor finder du vores betingelser, som gælder for alle STS Au Pair programmer. Det er vigtigt, at du læser dem omhyggeligt igennem, før du sender din ansøgning. Kontakt os, hvis du har spørgsmål til programmets betingelser.

Generelle betingelser for STS Au Pair

Forbrugerstyrelsen og foreningen for rejsearrangører i Sverige har sammen nået frem til følgende betingelser med virkning fra og med 2014/09/01.

1. Generelt

1.1

Disse generelle betingelser gælder for STS Au Pair [Student Travel Schools APS], herunder ansøgning til au pair-programmet.

1.2

Igennem STS Au Pair programmet formidler STS Au Pair din ansøgning til værtsfamilier på destinationer rundt om i verden. Du vil via STS Au Pair programmet, blive hjulpet gennem hele ansøgningsprocessen, samt blive forberedt til dit livs oplevelse som au pair.

1.3

STS Au Pair programmet er en service som STS sælger, denne service består i at hjælpe, behandle din au pair ansøgning, videresende din au pair ansøgning til en af STS’ partnerorganisationer, samt finde en værtsfamilie på den valgte destination. Når din ansøgning er vellykket, indgår du en aftale direkte med STS partnerorganisation, om placeringen som au pair hos en værtsfamilie. STS har ansvaret for dig under hele ansøgningsprocessen, indtil du har underskrevet kontrakten med STS partnerorganisationen. Din rejse til landet booker du selv, alternativt gør STS partnerorganisationen det. STS har under ingen omstændigheder ansvaret for selve rejsen, men da det er vigtigt for STS, at du får en positiv oplevelse som au pair, er du altid velkommen til at kontakte STS, hvis du har brug for rådgivning, samt støtte under dit au pair ophold, og efter du er kommet hjem. STS påtager sig intet juridisk ansvar for din afrejse, ophold eller hjemtransport.

1.4

STS og deres partnerorganisationer er medlemmer af IAPA (International Au Pair Association), som fastsætter særlige regler og retningslinjer for sine medlemmer. Se IAPAs Conduct på www.sts-aupair.com

1.5

Mere information om STS Au Pair programmet er tilgængeligt på STS’ hjemmeside, www.sts-aupair.com

2. Ansøgning og ansøgningsprocessen

Krav

2.1

For at kunne søge som au pair gennem STS skal ansøger være mellem 18 og 30 år, have opnået de krav der stilles til arbejdet med børn, som fremgår af hjemmesiden, have gode engelskkundskaber, have færdiggjort gymnasiet, samt opfylde de øvrige krav som fremgår af hjemmesiden. Vær opmærksom på at kravene kan variere afhængig af det land du ønsker at komme til.

2.2

For at blive godkendt til STS Au Pair programmet, skal du også have foretaget en sundhedsundersøgelse som beskrevet i afsnit 2.7-2.8 nedenfor. Hvis du lider, eller har en historik med fysiske og / eller psykiske sygdomme, anbefaler STS, at du kontakter STS telefonisk, før du ansøger til STS Au Pair programmet.

Indsendelse af ansøgning

2.3

Ansøgning til STS Au Pair programmet sker ved en indsendelse af et udfyldt ansøgningsskema til STS via hjemmesiden. Husk at angive hvilket land du ansøger til.

2.4

STS kan ikke afgøre på forhånd, hvor lang tid det vil tage fra du ansøger, til din afrejse, da dette vil variere i hvert enkelt tilfælde. Normalt tager det fire (4) til seks (6) måneder. STS anbefaler, at du ansøger mindst seks (6) måneder før den ønskede afgang.

Interview

2.5

Når du har foretaget din ansøgning, vil STS kontakte dig for at planlægge en tid til et interview. Interviewet vil blive afholdt, på et sted som STS vælger eller over telefonen. Formålet med samtalen er bl.a. at sikre, at vi får et klart billede af dig som person og for at facilitere kommunikationen mellem dig, og din kommende værtsfamilie, at undersøge dine specifikke ønsker og behov, samt give dig mulighed for at stille os spørgsmål. Det forventes, at du er godt forberedt til interviewet, da det vil foregå på engelsk. Dine svar på spørgsmålene under interviewet, vil blive tilsendt til potentielle værtsfamilier.  

Ansøgningsafgift

2.6

Når STS har godkendt dit interview og kan bekræfte, at du har udfyldt de ønskede oplysninger. Vil vi sende en faktura til dig på ansøgningsafgiften til den e-mailadresse du har angivet. Din ansøgning er bindende, når du har betalt ansøgningsafgiften.

 

Behandling af ansøgninger

Krav til helbred og sundhedsundersøgelse

2.7

For at blive placeret som au pair, skal du gennemgå en fuld helbredsundersøgelse forude for programmets start. Denne lægeerklæring skal afleveres til STS Au Pair, og være underskrevet af en praktiserende læge. Vi forbeholder os retten til at tilbagetrække optagelse af ansøger, hvis nuværende eller tidligere helbredsmæssige problemer rejser tvivl om, at ansøger er i stand til at deltage i programmet.

Hvis der opstår helbredsproblemer under opholdet, forbeholder STS Au Pair sig ret til efter eget skøn øjeblikkeligt at afslutte ansøgerens deltagelse i programmet. Alle fejlagtige eller udeladte oplysninger om ansøgers fysiske/psykiske helbredshistorik, kan påvirke ansøgers optagelse på eller ansøgers fortsatte deltagelse i programmet. Ansøgere med spiseforstyrrelser og tidligere psykologbehandlinger optages ikke til programmet.

2.8

Der findes på hjemmesiden en generel beskrivelse af de sundhedsmæssige krav for hvert land.
Bemærk, at denne beskrivelse er generel og indikerer ikke nogen sundhedsmæssige forhold, der kan udelukke en placering. Hvis du ikke opfylder de generelle sundhedskrav fra partnerorganisationen, i det land du har valgt at være au pair i, vil STS ikke gå videre med din ansøgning til STS partnerorganisation. STS vil i et sådant tilfælde ensidigt benægte din ansøgning og dermed annulleres den. Er du i tvivl kan STS sende din ansøgning til STS partnerorganisation til bedømmelse. Den endelige beslutning, om hvorvidt du opfylder de sundhedsmæssige krav, vil altid være STS partnerorganisations beslutning. Hvis du afbestiller fordi du ikke opfylder de sundhedsmæssige krav, kan du ikke få ansøgningsafgiften tilbage. STS har ingen indflydelse på de sundhedsmæssige krav, og kan derfor ikke kommentere, eller påvirke, de sundhedsmæssige krav til forskellige lande.

Andet

2.9

Du er ansvarlig for at levere korrekte data til STS, når du udfylder ansøgningen og i øvrig kommunikation med STS under ansøgningsprocessen. Hvis de udfyldte oplysningerne ikke passer, har STS ret til at benægte din ansøgning ensidigt og beholde ansøgningsafgiften du har betalt. Ansøgningsafgiften vil i disse sager dække vores administrative omkostninger for behandlingen af ​​din ansøgning, samt alt det arbejde, vi allerede har lagt i din ansøgning.

 

3. Placering med værtsfamilien

Generelt

3.1

For at blive placeret som au pair skal din ansøgning godkendes af både STS, og STS partnerorganisation i det valgte værtsland. Der er ingen garanti for, at din ansøgning bliver godkendt. Hvis din ansøgning bliver godkendt, vil din ansøgning blive præsenteret for potentielle værtsfamilier i det valgte land.

3.2

STS bestræber sig på at opfylde så mange af dine ønsker som muligt. Det er dog ikke sikkert, at STS kan sikre anmodninger om anbringelse i et bestemt område, stat eller byen. Du beslutter selv at acceptere den værtsfamilie, som du mener passer dig bedst.

Interview med værtsfamilien

3.3

STS vil tilbyde dig et interview med en eller flere potentielle værtsfamilier i det værtsland, som du har valgt. Du vælger, om du vil acceptere et interview med en potentiel værtsfamilie. Hvis du nægter en række interviews med potentielle værtsfamilier uden en godkendt grund, har STS ret til at annullere din placering fra STS Au Pair programmet uden du har ret til at få ansøgningsgebyret tilbage.

3.4

Hvis du ikke har accepteret en værtsfamilie, eller hvis du ikke er blevet tilbudt en samtale med en potentiel værtsfamilie inden for tre (3) måneder efter din ansøgning er blevet godkendt af STS, og STS partnerorganisation, vil STS stoppe med at forsøge at finde en potentiel værtsfamilie og betale dig 35% af ansøgningsafgiften tilbage.

Accept af værtsfamilien samt placeringsafgift

3.5

Når du har accepteret en værtsfamilie vil du indgå en aftale med STS partnerorganisationen, aftalen vil bl.a. indeholde oplysninger om startdatoen, antal timer, du skal arbejde som au pair hos værtsfamilien, og hvilken løn du vil modtage for dit arbejde.

3.6

Når du har accepteret en værtsfamilie, skal du betale en placeringsafgift til STS. Afgiftens størrelse og det der indgår i programmet kan variere i forhold til den valgte destination. Læs mere om, hvad der er inkluderet i programmet, for det land du ønsker, på hjemmesiden.

4. Afrejse og hjemrejse, visum m.m.

4.1

Dato for din af- og hjemrejse planlægges ikke af STS, men af ​​dig i samarbejde med STS partnerorganisation i det land, du skal til. På hjemmesiden fremgår det på hver destination om din af- og hjemrejse indgår i programprisen, eller du selv betaler for det.

4.2

Hvis omkostningen for din rejse til og fra den valgte destination, er inkluderet i programmet indgås der en aftale om køb mellem dig og STS partnerorganisationen, ikke STS.  STS er i disse tilfælde kun en mellemmand mellem dig og STS partnerorganisation. Bemærk, at i disse tilfælde, er det STS partnerorganisation, der vil bestille dine rejsebilletter umiddelbart efter, at du har underskrevet aftalen om din placering som au pair med STS partnerorganisation, og uden at rådføre sig med dig inden. Du har derfor ingen mulighed for at påvirke dine afrejsedatoer.

4.3

Dit pas skal være gyldigt i to (2) år fra afrejsedatoen. Du står selv for udgifterne til et nyt pas, hvis det er nødvendigt.

4.4

Du er ansvarlig for at ansøge om visum, hvis det kræves på destinationen, og du påtager dig alle omkostninger i forbindelse med din visumansøgning.

5. Pris og betaling

5.1

Prisen for STS Au Pair programmet består af to dele; 1) ansøgningsafgift og 2) placeringsafgift.

5.2

Ansøgningsafgiften skal betales efter godkendt interview. Når du har ansøgt via hjemmesiden vil STS kontakte dig, og indkalde dig til et interview. Når du går videre fra interview, vil vi sende en faktura til dig på ansøgningsafgiften, som skal betales indenfor 48 timer. Ansøgningsafgiften fremgår af hjemmesiden samt i det tilsendte materiale fra STS. Ansøgningsafgiften er din afgift til STS for, at STS kan behandle din ansøgning, herunder omkostninger til interview. Eventuelle omkostninger til transport til og fra interview indgår ikke.

5.3

Placeringsafgiften betales ved accept af en værtsfamilie. Placeringsafgiften er det beløb, der er angivet på hjemmesiden, eller i andet materiale du har modtaget fra STS. STS vil sende dig en faktura på placeringsafgiften via e-mail til den e-mailadresse du angav i din ansøgning, eller som du efterfølgende har angivet til STS. Betaling sker i overensstemmelse med vejledningen på fakturaen. Hvis du ikke betaler inden forfaldsdatoen, har STS ret til at kræve renter i henhold til den gældende lovgivning og et rykkergebyr. Placeringsafgiften dækker STS’ administrative omkostninger ved at have formidlet en værtsfamilie til dig. Afhængig af det land du skal til, kan andet indgå i placeringsafgiften, dette fremgår af hjemmesiden.

6. Yderligere afgifter og omkostninger

Udover ansøgningsafgift og placeringsafgift, vil der forekomme øvrige omkostninger for transport til og fra interviewet, eventuelle omkostninger ved forsikring, eventuelt gebyr for straffeattest og omkostningerne ved lægeundersøgelse på dit sundhedscenter. Disse omkostninger betaler du selv direkte til dit forsikringsselskab, rejseselskab, politiet eller din praktiserende læge. Hvis du vil booke en afbestillingsforsikring i henhold til punkt 9.1 nedenfor, vil dette også blive opkrævet. Hvilke yderligere gebyrer og omkostninger der vil være vil variere afhængigt af hvilket land du har ansøgt til, du finder mere information herom på hjemmesiden.

7. Forsikring

STS anbefaler, at du sikrer, at du er passende forsikret i løbet af din tid som au pair. Bemærk, at STS ikke har ansvaret for din forsikring, i løbet af din tid som au pair. Hvis du ønsker, at STS skal være mellemled, mellem dig og et forsikringsselskab kan vi hjælpe dig med at tegne en forsikring. Hvis der er spørgsmål angående sådan en forsikring eller ethvert krav om erstatning, skal du altid kontakte forsikringsselskabet direkte og ikke STS. Bemærk også, at STS ikke er forsikringsmægler.

8.Fortrydelsesret

8.1

Ansøger kan inden for en frist på 14 dage, fra den dag aftalen er indgået mellem dig og STS, træde tilbage fra aftalen uden omkostninger. De 14 dage løber fra datoen ansøger har ansøgt om interview på www.sts.dk.

8.2

Ønsker ansøger, at gøre brug af fortrydelsesretten, skal dette gøres skriftligt inden udløb af fristen. For en nem håndtering anbefaler STS dig at kontakte kundeservice via e-mail på info@sts.dk. Denne henvendelse bør indeholde dit navn og andre relevante oplysninger.

8.3

For at du har tid til at udforme og gøre brug af din fortrydelsesret er det tilstrækkeligt at sende os en meddelelse om, at du vil gøre brug af din fortrydelsesret inden fristens udløb.

8.4

Når du benytter dig af fortrydelsesretten, vil STS tilbagebetale ethvert beløb du har betalt til STS, typisk ansøgningsafgiften. I det beløb, der skal tilbagebetales, har STS ret til at fratrække en forholdsmæssig andel af den aftalte pris, i det omfang, at prisen er rimelig, da behandlingen af ​​din ansøgning, til dels er udført, før fristens udløb.

8.5

STS betaler hurtigst muligt beløbet tilbage, dog senest inden for 14 dage fra og med den dato, STS modtog din meddelelse om fortrydelsen af programmet. Tilbagebetalingen vil gå til dig via den betalingsmulighed du valgte, medmindre andet er aftalt, eller hvis der er hindringer for sådan en tilbagebetaling.

9. Afbestilling

Afbestilling med STS afbestillingsforsikring (valgfri)

9.1

Når du sender din ansøgning til STS Au Pair programmet, kan du vælge at tegne en afbestillingsforsikring som et supplement. Med STS afbestillingsforsikring, har du ret til at annullere din placering fra STS Au Pair programmet med ret til at få refunderet det fulde beløb af ansøgningsafgiften, hvis du eller et tæt familiemedlem bliver alvorligt syg, der sker en ulykke eller et dødsfald, og dette påvirker din evne eller lyst til at rejse væk som au pair med STS. Bemærk, at en gyldig lægeattest kræves for at få ansøgningsafgiften refunderet. Afbestillingsforsikringen betales sammen med ansøgningsafgiften. STS afbestillingsforsikring gælder fra afbestillingsforsikringen er betalt, indtil du har indgået en aftale med STS partnerorganisation i det valgte land.

Øvrig afbestilling

9.2

Hvis du ikke har tegnet en STS afbestillingsforsikring, kan du ikke få ansøgningsgebyret tilbage, hvis du annullerer din plads på STS Au Pair programmet. Men som nævnt i punkt 8 ovenfor, kan du stadig anvende fortrydelsesretten, hvis det er indenfor de første 14 dage du annullerer din plads.

9.3

Ved afbestilling af din plads, efter du har indgået en aftale om placering med STS partnerorganisation, er det deres vilkår der påvirker aftalen og afbestillingen.

 

10. Klager

10.1

Du har ret til, under den eksisterende forbrugerbeskyttelseslov, at klage over dit køb hos STS. Klager skal ske til STS kundeservice, helst via e-mail til info@sts.dk. For at STS er i stand til at håndtere din klage, skal du angive dit navn og hvad klagen vedrører.

10.2

Hvis din klage vedrører dit ophold som au pair, din rejse til og fra destinationen, eller noget andet, der ikke leveres af STS, skal din klage meddeles direkte til den tjeneste klagen vedrører, for eksempel, STS partnerorganisation eller det flyselskab du rejser med.

11. Force Majeure

Hvis STS’ udførelse af sine forpligtelser i henhold til disse vilkår bliver hæmmet, eller forhindres ved omstændigheder som STS ingen kontrol har over, såsom krig, naturkatastrofer, brand, lynnedslag, terrorangreb, strejker, ændring i offentlig regulering eller regeringsindgreb eller anden årsag, som ligger uden for STS kontrol, betragtes dette som et fritagelsesgrundlag, der giver mulighed for fritagelse for erstatning og andre sanktioner. Hvis STS’ udførsel af ​​din kontrakt er forhindret i mere end tre måneder på grund af fritagelsesgrundlag i henhold til dette stykke, må du opsige kontrakten med STS. Annullering kan også ske tidligere, under gældende regler for forbrugerret.

12. Diverse

STS bestræber sig på at yde præcis information, men tager forbehold for eventuelle stavefejl på hjemmesiden, i annoncer eller salgsfremmende materialer, såsom forkerte priser eller forkerte oplysninger. STS har ret til at rette eventuelle fejl, og til at ændre eller opdatere oplysninger på hjemmesiden til enhver tid. Hvis en forkert pris er oplyst vil STS underrette dig, og afvente din godkendelse af den opdaterede pris før STS fortsætter med at behandle din ansøgning. STS tager også forbehold for at oplysningerne på hjemmesiden ikke er opdateret, og ændringer foretaget af STS partnerorganisation, eller i det land du skal til, som STS ikke kan kontrollere.

 

13. Gældende lov og konfliktløsning

13.1

For reklamationer eller eventuel konflikt følger STS beslutninger fra Forbrugerklagenævnet. Forbrugerklagenævnet findes enten via hjemmesiden http://www.forbrug.dk/ eller på adressen Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du har også mulighed for at klage via EU’s online-platform for konfliktløsning, tilgængelig via http://ec.europa.eu/consumers/odr/

13.2

Vilkårene tolkes i enighed med dansk ret.


4_Beach_42A0772.jpg 4_Beach_42A0772.jpg

Lad os ringe til dig

Hvis du har spørgsmål eller ønsker personlig vejledning - send os dit telefonnummer, så ringer vi til dig (se vores åbningstider nedenfor)


Spørgsmål og svar

 • Hvorfor skal jeg vælge STS Au Pair?

  Vi er blandt de førende organisationer i vores branche, hvilket giver tryghed for dig, der skal af sted som au pair. Siden 1994 har vi samarbejdet med de bedste au pair organisationer, som alle er medlem af IAPA. Derfor kan vi garantere, at vi arbejder i overensstemmelse med internationale love og regler. Au Pair Foundation i USA er desuden blevet udnævnt til den bedste au pair organisation i USA i både 2014 og 2015. Afstemningen foretages blandt tidligere au pairs og værtsfamilier og arrangeres af en uafhængig brancheorganisation.

  Hos os får du altid den nødvendige hjælp for at få et vellykket år som au pair. Vi hjælper dig med alt fra visum, til værtsfamilie og selve rejsen. Desuden får du en kontaktperson eller organisation på stedet, hvilket giver en fantastisk støtte under din tid i udlandet.

 • Hvornår skal jeg ansøge?

  For at have god tid til ansøgningsprocessen er vores råd, at du ansøger 6-8 måneder, inden du ønsker at rejse. Især i forbindelse med USA er det vigtigt at være ude i god tid for at sikre, at visumprocessen når at blive færdiggjort. Til vores øvrige destinationer plejer alt at løse sig, hvis du ansøger senest 4-6 måneder, inden du vil af sted. 

 • Kan jeg ansøge sammen med en ven?

  Ja, det kan du godt og I kan dele jeres au pair ophold sammen ved forskellige familier.

  Vores erfaring er dog, at dit år bliver bedst, hvis du vælger den værtsfamilie, du trives bedst med i stedet for at vælge ud fra, hvor de bor. Du kommer til at møde mange nye venner, der bor i nærheden af din familie. Desuden kan du og din ven/veninde altid se hinanden, når I har fri, hvis jeres værtsfamilier ikke bor tæt på hinanden.

 • Hvad sker der, når jeg ansøger?

  Der er forskellige trin, du skal igennem med din ansøgning. Vi hjælper dig selvfølgelig hele vejen.

  1. Præregistrering
   Gå ind på det land, du gerne vil rejse til, og indtast dine kontaktoplysninger - det tager kun få minutter. Du vil herefter blive kontaktet af STS, som vil have en kort samtale med dig omkring vores optagelseskrav til programmet. Opfylder du kravene, vil STS efterfølgende sætte dig i kontakt med en af vores interviewere, som vil kontakte dig inden for få dage.  
  2. Ansøgning og interview
   Du og intervieweren finder en tid og dato, som passer jer begge ift. afholdes af interviewet. Din interviewer er selv tidligere au pair, og kan derfor besvare alle de spørgsmål, du måtte have. Hvis du efterinterviewet bliver godkendt til programmet, vil du modtage en faktura på vores ansøgningsafgift, som du får tilsendt per mail. Du får herefter et link/dokumenter, så du kan påbegynde din ansøgning. Når ansøgning er komplet, læser STS den igennem.
  3. Ansøgning godkendt
   Når din ansøgning er blevet godkendt af STS og vores samarbejdspartner i værtslandet, vil du komme videre til matchingprocessen. Her er det nu tid til at forberede dig på en spændende tid med at komme i kontakt med forskellige værtsfamilier. Forsøg at holde et åbent sind, så du giver alle værtsfamilierne en chance.
  4. Bestem dig for en familie
   Du har valgt en værtsfamilie, underskrevet kontrakten med dem, og er nu klar til at forberede dig på dit au pair-ophold. Nu er det tid til at betale placeringsafgiften. Vi hjælper dig med alt det praktiske, som du skal have styr på inden afrejse.
  5. Forberedelser inden afrejse
   Visum skal ordnes, før du rejser, hvis du vælger et land udenfor EU. Vi vejleder dig igennem visumprocessen. Du har også fået al nødvendig forsikringsinformation, eventuel hjælp til at skaffe et internationalt kørekort og flybilletten er bestilt.
  6. Dit au pair eventyr kan begynde
   Du rejser af sted mod din destination og din værtsfamilie. På nogle destinationer starter det hele med et forberedelseskursus, inden du ankommer til værtsfamilien. På andre destinationer venter der en velkomstpakke til dig hos værtsfamilien. Din spændende tid som Au Pair med STS kan begynde.
 • Hvornår kan jeg rejse?

  Med STS Au Pair kan du rejse, når du vil. Du aftaler med din værtsfamilie hvilken ankomstdato, der passer dem bedst. Afrejsen er tilpasset til at passe med dit forberedelseskursus. De fleste afrejser foregår om sommeren, men vi har afrejser hele året rundt. Hvis du kender nogen, der skal rejse på samme dato som dig, forsøger vi at booke jeres billetter til samme flyafgang.

 • Kan drenge/mænd søge om at blive Au Pair?

  Ja, drenge og mænd kan godt søge, men da der er færre familier i vores programlande, der udelukkende søger mandlige au pairs, er konkurrencen stor. Derfor kræves der meget erfaring med børn, og kørekort er nødvendigt.

  Vær opmærksom på, at du som mandlig au pair skal kunne skaffe 3 childcare referencer.